Kalendarz literacki

Kalendarz literacki i historyczny 2019

Rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia

Rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich

Roku 2019 Rokiem Anny Walentynowicz w 90. rocznicę urodzin

Rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w 100. rocznicę urodzin

Rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin

Rok 2019 Rokiem Marii Szymanowskiej w 230. rocznicę urodzin 

Rok 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej

 

Styczeń

1 stycznia 1999 r.
20. rocznica przeprowadzenia reformy administracyjnej, reformy służby zdrowia i reformy systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

5 stycznia 1919 r.
100. rocznica zdobycia lotniska Ławica przez powstańców wielkopolskich.

15 stycznia 1869 r.
150. rocznica urodzin Stanisława Wyspiańskiego, polskiego poety i dramaturga.

18 stycznia 1919 r.
100. rocznica powstania PCK.

18 stycznia 1519 r.
500. rocznica urodzin Izabeli Jagiellonki, polskiej królewny, księżniczki litewskiej, królowej i regentki Węgier.

19 stycznia 1919 r.
20. rocznica powołania Instytutu Pamięci Narodowej.

Luty

6 lutego 1989 r.
30. rocznica rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu w Warszawie z udziałem przedstawicieli rządu i opozycji.

8 lutego 1919 r.
100. rocznica powołania Najwyższej Izby Kontroli.

12 lutego 1809 r.
120. rocznica urodzin Abrahama Lincolna, 16. Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

16 lutego 1939 r.
80. rocznica urodzin Czesława Niemena, polskiego piosenkarza i kompozytora.

24 lutego 1929 r.
90. rocznica urodzin Zdzisława Beksińskiego, polskiego malarza.

Marzec

6 marca 1909 r.
110. rocznica urodzin Stanisława Leca polskiego poety, satyryka i aforysty

16 marca 1999 r. Ceremonia z okazji przystąpienia Czech, Węgier i Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego

12 marca 1999 r.
20. rocznica przyjęcia Polski, Czech i Węgier do NATO.

14 marca 1879 r.
130. rocznica urodzin Alberta Einsteina, niemieckiego fizyka.

15 marca 1989 r.
30. rocznica weszło w życie nowe prawo dewizowe, które zalegalizowało prywatny obrót walutami. Zaczęły powstawać pierwsze kantory.

19 marca 1869 r.
150. rocznica urodzin Józefa Mehoffera, polskiego malarza, witrażysty, grafika.

22 marca 1609 r..
410. rocznica urodzin Jana II Kazimierz, król Polski.

Kwiecień

1 kwietnia 1919 r.
100. rocznica powołania Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

4 kwietnia 1949 r.
60. rocznica utworzenia Paktu Pólnocnoatlantyckiego (NATO).

16 kwietnia 1789 r.
230. rocznica wyboru George’a Washingtona na prezydenta USA.

Maj

1 maja 2004 r.
15. rocznica przyjęcia Polski i dziewięciu innych państw do Unii Europejskiej.

5 maja 1819 r.
200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszko, kompozytora, dyrygenta, organisty, twórca polskiej opery narodowej.

5 maja 1829 r.
190. rocznica otwarcia Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

20 maja 1919 r.
100. rocznica urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, pisarza, krytyka literackiego i publicysty.

Czerwiec

4 czerwca 1989 r.
30. rocznica I tury wyborów czerwcowych.

1 lipca 1569 r.
450. rocznica zaprzysiężenia unii polsko-litewskiej (lubelskiej), powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów.

Lipiec

8 lipca 1839 r.
180. rocznica urodzin Johna Davisona Rockefellera, amerykańskiego przedsiębiorcy, filantropa i fundatora Uniwersytetu Chicagowskieg

20 lipca 1969 r.
50. rocznica pierwszego lądowania człowieka na Księżycu podczas misji statku kosmicznego Apollo 11.

30 lipca 1619 r.
400. rocznica wybuchu w Jamestown w Wirginii strajku polskich rzemieślników, pierwszego strajku na kontynencie północnoamerykańskim.

Wojsko polskie na czele z gen. Szeptyckim wkracza do Katowic, 22 czerwca 1922 r.

Sierpień

15 sierpnia 1769 r.
250. rocznica urodzin Napoleona I Bonaparte, cesarza Francuzów.

16 sierpnia 1919 r.
100. rocznica wybuchu I powstania śląskiego.

17 sierpnia 1629 r.
390. rocznica urodzin Jana III Sobieskiego, król Polski.

26 sierpnia 1789 r.
230. rocznica ogłoszenia Deklaracji praw człowieka i obywatela.

Wrzesień

1 września 1939 r.
80. rocznica napaści Niemiec na Polskę.

4 września 1809 r.
210. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego, polskiego poety.

17 września 1939 r.
80. rocznica agresji ZSRR na Polskę.

Październik

1 października 1949 r.
70. rocznica powstanie Chińskiej Republiki Ludowej.

2 października 1869 r.
150. rocznica urodzin Mohandasa Karamchanda Gandhi, zwanego Mahatmą Gandhi.

6 października 1889 r.
130. rocznica urodzin Marii Dąbrowskiej, powieściopisarki, eseistki i tłumaczki.

23 października 1989 r.
30. rocznica powstania Republiki Węgier.

24 października 1929 r.
90. rocznica „Czarnego czwartku” na giełdzie w Nowym Jorku, początek światowego kryzysu.

29 października 1909 r.
110. rocznica powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR).

Listopad

7 listopada 1849 r.
170. rocznica urodzin Józefa Chełmońskiego, polskiego malarz.

9/10 listopada 1989 r.
30. rocznica upadku Muru Berlińskiego.

17 listopada 1989 r.
30. rocznica manifestacji w Pradze, początek aksamitnej rewolucji.

Grudzień

4 grudnia 1939 r.
80. rocznica powołania Związku Walki Zbrojnej przez gen. Władysława Sikorskiego.

14 grudnia 1789 r.
220. rocznica urodzin Marii Szymanowskiej, polskiej pianistki i kompozytorki.

15 grudnia 1859 r.
160. rocznica urodzin się Ludwika Zamenhofa, polskiego lekarza, twórca sztucznego międzynarodowego języka esperanto.

26 grudnia 1979 r.
40. rocznica inwazji Związku Radzieckiego na Afganistan.

29 grudnia 1989 r.
30. rocznica wyboru Vaclava Havla na prezydenta Czech.