Informacje ogólne

Chęć udziału w projekcie zdeklarowano jesienią 2016 roku. Umowa na zakup książek została podpisana 12 czerwca 2017 r. Już od maja 2017 r. trwały konsultacje z rodzicami, uczniami i nauczycielami na temat  planowanych zakupów. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski pozytywnie zaopiniowały listę zakupów zaproponowaną przez bibliotekarza.

W szkole w momencie podpisywania umowy było  8 oddziałów, 186 uczniów,

Stan na wrzesień 2017- 9 oddziałów , 216 uczniów

Zakupiono 520 pozycji  w tym 105 lektur, co stanowi 20,1%. Na liście zakupów znalazły się pozycje uwzględniające potrzeby uczniów niepełnosprawnych np. audiobooki oraz z różnymi orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej np. poruszające tematykę tolerancji, akceptacji, wartości, niepełnosprawności.

Do końca listopada wypożyczono zakupione książki 162 razy.

Statystyka

Okres wrzesień – listopad

Liczba odwiedzających w wypożyczalni Liczba odwiedzających w czytelni Liczba wypożyczonych książek ogółem
2016/2017 580 742 519
2017/2018 616 890 810

Tematykę wpływu czytania na rozwój dziecka poruszono w trakcie spotkań z rodzicami, które odbyły się 12 września i 14 listopada, uczestniczyło w nich 250 rodziców. Podczas tych spotkań zaprezentowano rodzicom harmonogram działań promujących czytelnictwo. Na stronie www szkoły zamieszczono specjalne wydanie Biuletynu dla rodziców, w którym opisano działania podejmowane przez szkołę w związku z realizacją projektu.

Od września 2017 r. do końca listopada 2017 r. uczniowie pod nadzorem nauczycieli przystąpili do realizacji zadań projektowych.

Przygotowano wewnętrzny harmonogram działań, nawiązano współpracę z Biblioteką Publiczną w Brzeszczach oraz oświęcimską filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w zakresie planowania zakupów książkowych oraz wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Kontynuowano współpracę z Galerią Książki w Oświęcimiu w zakresie uczestnictwa młodzieży w lekcjach bibliotecznych oraz spotkaniach autorskich.

W celu ułatwienia uczniom korzystanie z bibliotecznego księgozbioru, biblioteka udostępnia swoje zbiory na okres wakacji i ferii.

Podsumowanie:

Liczba oddziałów w szkole: 9

Liczba uczniów objętych programem: 216

Liczba zrealizowanych projektów edukacyjnych: 9

Liczba zakupionych książek 520  w tym:

  • lektur: 105
  • książek w formacie tradycyjnym, papierowym: 504
  • książek w formacie dźwiękowym ( audiobooków): 16
  • Liczba uczniów, którzy zdążyli już skorzystać z zakupionych nowości: 52
  • Odsetek uczniów, którzy zdążyli już skorzystać z zakupionych nowości: 24%

Wzrost ogólnej liczby wypożyczeń w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku szkolnym: 56%