Quizy, gry, zabawy czytelnicze

Test ze znajomości lektury Inny świat Gustawa Herlinga – Grudzińskiego

Inny świat – quiz

Quo vadis

Mitologizmy- skojarzenia